Σύνθετο στερεομικροσκόπιο φθορισμού


Προσοφθάλμιοι φακοί
W-PL 10x/23

Αντικειμενικοί φακοί
 • Neo-Lumar S 0.8x FWD 80mm (visual magnification 12x to 150x with 10x eyepieces)
 • Neo-Lumar S 1.5x FWD 30mm (visual magnification 6.4x to 80x with 10x eyepieces)

Φίλτρα
 • Lumar filter set 38 GFP
 • Lumar filter set 20 Rhodamine
 • Lumar filter set 49 DAPI

Πηγή προσπίπτοντος φωτισμού
Illuminator HXP 120, Lamp HXP 120

Πηγή διερχόμενου φωτισμού
Cold-light sourse KL 2500 LCD(230V)

Πηγή προσπίπτοντος φωτισμού
Slit-ring illuminator Lumar V12

Ψηφιακή κάμερα
 • Resolution: 5 Megapixels
 • Dynamic range: 1-1300
 • Fast live imaging
 • Binning: 1x1 to 10x10 for increased sensitivity
 • Colour depth: 36 bit RGB
 • Interface: standard FireWire
 • Large field of view, 2/3‘‘ CCD
 • Trigger In/Out signals for control of external components

Λογισμικό
 • Control of  microscope components interactively
 • Acquiring of high-resolution images with up to 16 bit (monochrome) and 3x16 bit (color)
 • Adjustment of display parameters without manipulation of pixel intensity values
 • Assigning annotations and geometric scalings to acquired images instantly
 • Storing microscope- and camera settings as meta information directly in the ZVI image
 • Specific interface configurations for Windows multi-user environment
 • Image import: lsm, bmp, tif, jpg, j2k, jp2, gif, tga, png, cal, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp
 • Software assistant for converting and editing images (brightness, contrast, gamma, smooth/sharpen, noise reduction, background subtraction, shading correction, white balance)
 • Image export: bmp, jpg, j2k, tif, tga, png, psd, img, cmp, avi, mov
 • Assigning of frequently used image annotations like comments, arrows, boxes, circles or scale bars
 • Measurement of intensity profiles, length, area, perimeter, circle or angle interactively
 • Generation of reports containing images, data tables and graphs