Σύνθετο στερεομικροσκόπιο φθορισμού
 • Zoom factor: 11
 • Coarse/fine focusing control
 • High-intensity, 150 watt coaxial illumination
 • Antiflex cap for specular surfaces
 • Working distance:
 • 1x objective: approx. 80 mm
 • 1.6x objective: approx. 40 mm
 • Viewing angle: 35'

Προσοφθάλμιοι φακοί
W-PL 10x/23

Αντικειμενικοί φακοί
 • S 1x
 • S 1.6x
 • S 2.5x

Φίλτρα
 • GFP
 • DAPI
 • Rhodamine

Πηγή προσπίπτοντος φωτισμού
HBO 100 mercury arc lamp

Πηγή διερχόμενου φωτισμού
Diagnostic instruments Inc. TLB5000

Πηγή προσπίπτοντος φωτισμού
Leica CLS 100x

Ψηφιακή κάμερα
 • Sensor: 3.3 Megapixel CCD, Color, 1/2"
 • Active area: 7.2 mm x 5.3 mm
 • Sensor resolution: 2080 x 1542 Pixel
 • Pixel size: 3.45 um x 3.45 um
 • A/D conversion: 3 x 12 Bit RGB

Λογισμικό