Ορθό μικροσκόπιο φθορισμού
 • Mechanical stage 75x50R, with hardcoat anodized surface
 • Heavy duty focusing drive motorized, stepsize 10nm
 • Eyepieces PL 10x/25

Αντικειμενικοί φακοί
 • EC Plan-Neofluar 5x/0,16
 • EC Plan-Neofluar 10x/0.3
 • Plan-Apochromat 20x/0.8
 • Plan-Neofluar 40x/0.75 DIC
 • Plan-Neofluar 63x/1.25 Oil DIC
 • Plan-Neofluar 100x/1.30 Oil DIC

Ρυθμιστές DIC
 • EC PN 10x/0.30 I
 • 20x/0.50 II
 • PA 20x/0.80 II
 • EC PN 40x/0.75 II
 • EC PN 63x/1.25 III
 • CA 63x/1.2 W III
 • EC PN 100x/1.30 III

Συμπυκνωτές
 • DIC I/0.9 with polarizer
 • DIC II/0.9 with polarizer
 • DIC III/0.9 with polarizer

Μονάδα ανάλυσης
DIC ACR P&C for transmitted light

Πηγή διερχόμενου φωτισμού
HAL 100 illuminator

Πηγή προσπίπτοντος φωτισμού
Fl Illumination System X-Cite 120 XL FL PC
 • 120W metal halogenide lamp

Φίλτρα
 • Zeiss Set 49 DAPI shift free
 • Zeiss Set 38 Endow GFP shift free
 • Zeiss Set 20 Rhodamin shift free
 • Zeiss Set 02 Lipofuscin shift free

Ψηφιακή κάμερα
 • 12.5 megapixel cooled CCD camera
 • Live frame rates: 15 fps at 1360 x 1024
 • 57 fps at 340 x 250
 • Custom monochrome mode

Λογισμικό
 • Direct control of digital camera and motorised microscope
 • Intuitive user interface
 • Automated exposure control
 • Basic measurement functions