Αγγέλα Πασπαράκη, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

     
   Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13
   Ηράκλειο Κρήτης

   Τηλ.: +30 2810 391253 ή +30 2810 391064 (Εργαστήριο)
   Φαξ.: +30 2810 391067