7 Μαρτίου 2013

  • Εγκατάσταση ορθού μικροσκόπιου φθορισμού Olympus BX53


30 Μαΐου 201115 Μαΐου 2011

  • LSM 710 NLO/DUO: Αναβάθμιση επικοινωνίας  μικροσκοπίου-υπολογιστή


19 Οκτωβρίου 2010

  • AxioImager Z2: Εγκατάσταση φίλτρου ειδικού για ανίχνευση lipofuscin (shift free Filter set , EX G 365, BS FT 395, EM LP 420)

  • LSM 710 NLO/DUO: Αναβάθμιση λογισμικού και λειτουργικού συστήματος σε 64-bit


3 Σεπτεμβρίου 2010

  • LSM 710 NLO/DUO: Εγκατάσταση μικρομετρικής piezo-z τράπεζας (ανάλυση βήματος : 10nm)


22 Ιουλίου 2010


  • Εγκατάσταση αναλυτή DIC  για σύγχρονη εφαρμογή  φθορισμού και DIC μικροσκοπίας

  • Εγκατάσταση  αντικειμενικού φακού ευρέως φάσματος  Plan-Neofluar 5x (NA: 0,16)


13 Μαΐου 2010

  • Δελτίο Τύπου:
13-15 Απριλίου 2010

  • Εκπαίδευση στην πολυφωτονική συνεστιακή μικροσκοπία